BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ


Bildiri özetleri 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.  Online Bildiri Özeti gönderiminde sorun yaşanması halinde bildiri özetleri merve@ttmd.org.tr adresine de yönlendirilebilir. 

Sempozyumun dili İngilizce’dir.


Symposium Secretariat


Symposium Organizer

Copyright @ Climamed 2020